• Riolering van beton. Sterk, innovatief en bewezen duurzaam

Duurzame riolering

De theorie
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

De ambitie
De Rijksoverheid had als ambitie in 2010 bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen; voor provincies en waterschappen was dit 50 procent, voor gemeenten 75 procent. Alle partijen streven naar 100 procent in 2015.

De praktijk
Duurzaamheid van theorie en ambitie naar praktijk brengen blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Vereniging VPB werkt op diverse vlakken aan duurzame ontwikkeling met een ideale balans tussen ecologische, economische en sociale belangen.

U leest op de pagina’s hieronder meer over de praktijk van duurzame riolering.

Levensduur
Water
Schijf van vijf
Keurmerken
Rioolgebruik
EMVI
MVO

  • Interview: Hugo Gastkemper 'Duurzaamheid en bezuinigingen bieden kansen'

    Ga naar item

Over VPBDe Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen (VPB) richt zich specifiek op twee kernactiviteiten: onderzoek en kennisoverdracht. Onderzoek vindt onder andere plaats op het gebied van fysica, techniek en milieu. Kennisoverdracht vindt plaats via handboeken, publicaties, onderwijsmodules en publieke media. VPB leden

Verklaring van de pictogrammen:


Nieuws
Feiten
Publicaties
Media
Sterk
Innovatie
Duurzaam
Renovatie
Project

Direct naar

De meest gebruikte pagina’s: