• Riolering van beton. Sterk, innovatief en bewezen duurzaam

100 JAAR, GEEN PROBLEEM?!

De levensduur is een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp bij de dimensionering van rioleringen van beton in Nederland. Tegenwoordig wordt met enige regelmaat zelfs een levensduur van 100 jaar gevraagd. Tijd voor een reactie van de VPB op dit onderwerp.

THEORIE
Een wetenschappelijke theoretische onderbouwing van de technische levensduur is in Nederland niet bekend. Ook binnen de brancheorganisatie zijn op dit moment geen theoretische onderbouwingen voorhanden.

In het verleden heeft de VPB al gepubliceerd dat levensduur van riolering ook lastig te voorspellen valt (zie het artikel op de website).

PRAKTIJK
Geprefabriceerde betonnen rioolbuizen worden onder zeer stabiele en vrijwel optimale condities geproduceerd, de kwaliteit van het gebruikte beton en de maatvoering zijn binnen zeer nauwe specificaties gedefinieerd. Kwaliteitscontrole tijdens de productie staat garant voor een hoge en constante kwaliteit van het product.

Het is een bekend gegeven dat beton van hoge kwaliteit een levensduur kan hebben van meer dan 100 jaar. Uitgaande van het materiaal beton en de kwaliteitseisen (CE NEN-EN 1916, KOMO NEN 7126) die in Nederland gesteld worden aan het product betonnen rioolbuis mag gesteld worden dat de theoretische technische levensduur van een betonnen riool meer dan 100 jaar is.

Deze stelling is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met het materiaal beton en renovaties van oude riolen waaruit blijkt dat de betonnen buizen ook na decennia nog in prima staat verkeren.

VOORWAARDEN
Dit kan ook gelden binnen het toepassingsgebied riolering zolang wordt voldaan aan een aantal voorwaarden:

Materiaalkeuze bij ontwerp.
- Zorgvuldig transport en optassen. Kijk ook op de website naar de film van de VPB
- Normale gebruikscondities; zoals het soort afvalwater, ventilatie, stroomsnelheid, de belastingfactoren en de kwaliteit van de ondergrond
- De kwaliteit van uitvoering tijdens de aanleg van het riool. Kijk ook op de website naar de film van de VPB
- Het onderhoud van het riool

Kortom, de levensduur hebben we samen in de hand. De vertegenwoordigers van de VPB-leden helpen u graag in het maken van de juiste keuzes.

U kunt bovenstaande hier als PDF document downloaden.

Over VPBDe Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen (VPB) richt zich specifiek op twee kernactiviteiten: onderzoek en kennisoverdracht. Onderzoek vindt onder andere plaats op het gebied van fysica, techniek en milieu. Kennisoverdracht vindt plaats via handboeken, publicaties, onderwijsmodules en publieke media. VPB leden

Direct naar

De meest gebruikte pagina’s: